Phone +420 573 776 032
FB
4 3

Proč zvolit max32?

Dynamická multifunkční stavba max32 kombinuje PRÁCI, BYDLENÍ I ZÁBAVU s ohledem na poskytnutí maximálního pohodlí nájemníkům. Je to zároveň skvělý prostor pro realizaci kreativních nápadů a myšlenek. Moderní stavba vznikla revitalizací 32. budovy v areálu Baťovy továrny ve Zlíně. Rekonstrukce byla navržena mezinárodně uznávaným ateliérem CMC architects. Projekt byl se svou zásadní rekonstrukcí nominován v soutěži „Nejlepší z realit -
Best of Realty 2016".

Budova po rekonstrukci
Nové výkladce, zateplená fasáda, moderní recepce, úprava okolí budovy a mnoho dalšího.
Reprezentativní recepce 24/7
Moderní recepce s příjemným zázemím, dobrou kávou a stálou službou přivítá Vaše klienty.
Bezbariérový přístup
Do budovy je zajištěn bezbariérový přístup z ulice přímo do obchodních jednotek.
Centrum města
Lepší adresa pro Váš business díky centrální lokalitě.
Parkoviště u budovy
Dostatek parkovacích míst pro Vaše zákazníky přímo u budovy nebo v jejím okolí.
Frekventovaná lokalita
Vaši klienti k Vám vždy najdou cestu díky velmi dobré lokaci nemovitosti.

Novinky

20
červen
 

Max32 má nyní v nabídce dvě nové dispozice tohoto oblíbeného loftového bydlení!

Tou prvním je loft s rohovou dispozicí o výměře 55 m2 za 15.900 Kč/měsíc*, tou druhou pak loftový byt o velikosti 31 m2 za 10.900 Kč měsíčně*. 

14
prosinec
 

Hledáte reprezentativní místo v centru Zlína k pronájmu na 1 či více dní pro své semináře, firemní setkání, prezentace, obchodní schůzky, kurzy školení či worshopy? Ideální prostor s komfortním a profesionálním zázemím s najdete v plně zařízené kanceláři o velikosti 74 m2 s kapacitou 8-10 osob v Max32​ ke krátkodobému pronájmu již od jednoho dne

Cena pronájmu je 1.500 Kč bez DPH /den (+ vratná kauce).

20
listopad
 

Kombinace osobité, industriálně laděné architektury a širokého spektra služeb vdechla budově Max32 v centru Zlína jedinečné genius loci. Pronajmete-li si zde kancelář, budete se do práce těšit. Dost možná natolik, že si nakonec pronajmete také byt. 

Nevíte si rady? Máte zájem o volné prostory?
Phone  Zavolejte nám +420 573 776 032 - po - pá: 8.00 - 17.00 
×
Jsme již v kontaktu?
Náš zrychlený přístup Vám pro příklad umožní zobrazení aktuálních cen a stažení karet bytů. Pokud jste již poptali jednotku již v minulosti, zkuste zadat Váš email. Můžeme Vás ujistit, že tento email nebude použit pro žádné obchodní nabídky, pokud jste nám nedali výslovný souhlas.

Poptat jednotku
Zaujala vás jednotka z naší nabídky? Náš tým Vám rád sdělí veškeré informace. Dalším benefitem je možnost porovnání cen s jinými jednotkami projektu, přístup ke kartám jednotlivých jednotek a jejich stažení. Nemusíte mít strach, pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepoužijeme Vaše osobní údaje pro žádné marketingové účely.
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
TDD Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.max32.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.max32.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.max32.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.max32.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.