Phone +420 573 776 333
FB

Nájemníci

seznam aktuálních firem

Filtrovat nájemníky
 
 
 
 
hours Osobní schůzka po domluvě
phone +420 790 323 891
email
www www.ak-bukovsky.cz
place
hours po - pá 7:00 – 20:00
phone +420 776 333 922
email
www www.albi-js.cz
place 5. NP
hours po - pá 7:00 – 20:00, so - ne 8:00 - 12:00
phone +420 954 360 023
email
www www.ceskaposta.cz
place 2. NP
hours po, st 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 út, čt 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00 pá 8.30 - 12.00, 13.00 - 14.00
phone +420 603 159 061
email
www www.das.cz
place 6. NP
hours po - pá 9:00 – 17:00
phone +420 739 368 534
email
www www.elysia.cz
place
hours po - čt 8:00 – 14:00, pá dle tel. domluvy
phone +420 603 498 738
email
www www.intrastat-deklarace.cz
place 6. NP
hours po - pá 8:00 – 19:00
phone +420 602 804 365
email
www www.facebook.com/melkkoffiezlin
place 2. NP
hours po - čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:30
phone +420 731 121 752
email
www www.optikcech.cz
place 2. NP
hours po - pá 9:00 – 17:00
phone +420 776 119 950
email
www www.spsport.cz
place 2. NP
hours po - pá 7:00 – 18:00 so 8:00 - 12:00
phone +420 725 972 609
email
www www.svobodabrezik.cz
place 2. NP
hours po - pá 8:00 – 19:00, so - ne 8:00 – 12:00
phone +420 296 335 552
email
www www.tetadrogerie.cz
place 2. NP
hours út 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
phone +420 604 229 311
email
www www.top09.cz
place 5. NP
hours po - pá 7:00 – 22:00 so - ne 8:00 – 21:00
phone +420 776 445 566
email
www www.vitasana.cz
place
hours
phone +420 606 712 792
email
www
place 6. NP
hours po - pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00, so na objednávku
phone +420 737 081 710
email
www www.kosmetikazuza.cz
place
hours Dle domluvy
phone
email
www
place 5. NP
hours po, st: 8:00 - 17:00, út, čt: 8:00 - 16:30, pá: 8:00 - 15:30
phone 577 101 158
email
www www.ceskapojistovna.cz/pobocka?zlin_j-a-bati
place 2. NP
hours Dle domluvy
phone +420 731 618 891
email
www www.hre.cz
place 6. NP
hours Dle domluvy
phone +420 775 900 775
email
www jawiq.cz
place 4. NP
hours po - pá 8:00 - 17:00
phone 573 770 316
email
www www.fischer.cz
place 2. NP
Nevíte si rady? Máte zájem o volné prostory?
Phone  Zavolejte nám +420 573 776 333 - po až čt: 8.00 - 17.00, pá: 8.00 - 15.00
×
Jsme již v kontaktu?
Náš zrychlený přístup Vám pro příklad umožní zobrazení aktuálních cen a stažení karet bytů. Pokud jste již poptali jednotku již v minulosti, zkuste zadat Váš email. Můžeme Vás ujistit, že tento email nebude použit pro žádné obchodní nabídky, pokud jste nám nedali výslovný souhlas.

Poptat jednotku
Zaujala vás jednotka z naší nabídky? Náš tým Vám rád sdělí veškeré informace. Dalším benefitem je možnost porovnání cen s jinými jednotkami projektu, přístup ke kartám jednotlivých jednotek a jejich stažení. Nemusíte mít strach, pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepoužijeme Vaše osobní údaje pro žádné marketingové účely.
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
TDD Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.max32.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.max32.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.max32.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.max32.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.