Phone +420 573 776 333
FB
49.22320879999999,17.65675729999998
Phone
+420 573 776 333
place

budova 32
J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín

hours

PO - ČT: 8.00 - 17.00,

PÁ: 8.00 - 15.00

CREAM Real Estate


Skupina CREAM se dlouhodobě specializuje na výstavbu moderních developerských projektů, revitalizaci brownfieldů i rekonstrukci stávajících objektů. K hlavním činnostem společnosti patří správa nemovitostí, realitní služby, správní řízení, IT servis, dodávky energií.

CREAM Real Estate je součástí uskupení CREAM. Do jeho struktury patří i uzavřený investiční fond CREAM SICAV, jenž spravuje přes 100 nemovitostí a další aktiva.

Hlavní provozovna firmy je ve 34. budově někdejších Baťových závodů ve Zlíně. Společnost vlastní 60 procent areálu, který postupně revitalizuje.

Vizí skupiny CREAM je stavět společensky prospěšné, úspěšné a udržitelné budovy, které budou pro nájemce kvalitním zázemím a pro vlastníky budou představovat vysokou úroveň investiční hodnoty.

 

Bytové domy


Koncept moderního dostupného bydlení je naší odpovědí na poptávku po atraktivních bytech v centrální lokalitě, která poskytuje perfektní občanskou vybavenost i dostupnost a zároveň zajišťuje standard kvalitního bydlení. Komplexní rekonstrukce bytových domů provádíme s ohledem na zachování historického rázu staveb a přitom posouváme standard vybavení a energetickou náročnost do současnosti. 

 

Komerční development


Kancelářský a retailový segment je jednou ze specializací skupiny CREAM. Naše aktuální portfolio budov čítá desítky nemovitostí převážně v centrálních městských lokalitách. Tyto budovy poskytují benefit perfektní dostupnosti a služeb jak pro začínající menší podnikatele, tak pro velké firmy s rozmanitými nároky na dispozice. V současnosti spadá pod správu CREAM cca 500 000 m² kancelářských, obchodních a výrobních ploch v ČR.

 

Developerské projekty


K hlavním developerským projektům skupiny CREAM patří HOUSE 64 s nabídkou nových, moderních kanceláří a velkorysých obchodních jednotek v industriálním srdci Zlína, dále pronájem luxusních bytů OVENECKÁ 19, levnější krátkodobé ubytování ŘEHOŘOVA 908 v centru Prahy, pronájem bytových a komerčních jednotek PALACKÉHO 17-19 v historickém jádru Olomouce nebo nejnovější projekt MORAVÁK s nabídkou kanceláří a retailů k pronájmu na brněnském Moravském náměstí.

Nevíte si rady? Máte zájem o volné prostory?
Phone  Zavolejte nám +420 573 776 333 - po až čt: 8.00 - 17.00, pá: 8.00 - 15.00
×
Jsme již v kontaktu?
Náš zrychlený přístup Vám pro příklad umožní zobrazení aktuálních cen a stažení karet bytů. Pokud jste již poptali jednotku již v minulosti, zkuste zadat Váš email. Můžeme Vás ujistit, že tento email nebude použit pro žádné obchodní nabídky, pokud jste nám nedali výslovný souhlas.

Poptat jednotku
Zaujala vás jednotka z naší nabídky? Náš tým Vám rád sdělí veškeré informace. Dalším benefitem je možnost porovnání cen s jinými jednotkami projektu, přístup ke kartám jednotlivých jednotek a jejich stažení. Nemusíte mít strach, pokud nám neudělíte výslovný souhlas, nepoužijeme Vaše osobní údaje pro žádné marketingové účely.
 
Položky označené * jsou pro registraci povinné
 
 
 
×
TDD Podmínky užití webu a zveřejněných informací

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.max32.cz je společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technickým kresbám, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.max32.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele
Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uveden jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv případnou újmu, která uživatelům může vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.max32.cz. Tyto podmínky vydává společnost CREAM uzavřený investiční fond, a.s. jako provozovatel a je oprávněna k jakékoli změně. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva domáhat se náhrady újmy vzniklé v souvislosti s užíváním internetových stránek www.max32.cz. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 9. 2015.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem, kterým je provozovatel a také společnost CREAM Real Estate s.r.o., se sídlem Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, IČO: 27790380, zapsaná v OR vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 136679 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správci prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.